• Reglementen

    Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen zijn reglementen en gedragsregels opgesteld.

    De Statuten omschrijven de rechten en plichten van zowel de leden van het Bestuur als de vereniging. Op 1 juli 1966 werd de vereniging E.T.O. (Eerlijk Ter Overwinning) opgericht. Dit is de voorloper van de huidige vereniging. Op 5 juni 1987 is de verenigingsnaam in de statuten gewijzigd in Basketballvereniging Hoofddorp. Op 17 augustus 2008 zijn de statuten gedeeltelijk herzien. De Statuten zijn opvraagbaar bij de Secretaris.

    Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging heeft tot doel, die zaken te regelen waarin de Statuten niet voorzien. Het huidige Huishoudelijk Reglement is ingegaan per 1 juli 2013 en is door de leden met terugwerkende kracht goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 8 oktober 2013. Het Huishoudelijk Reglement is een vastlegging van de rechten en plichten van zowel het bestuur als de leden.

  • Spelregels

    Basketball is zeer interactieve, maar wel een ingewikkelde sport om zelf aan deel te nemen of om naar te kijken. Op de website van de NBB vind je alle spelregels bij elkaar.